# سهراب_سپهری

آسمان

هر کجا هستم،باشم، آسمان مال من است. پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟   سهراب سپهری(صدای پای آب)
/ 0 نظر / 40 بازدید