پست های ارسال شده در شهریور سال 1394

مانی

مانی یه فیلسوف بود اعتقادش این بود :                                                                                                 انسان بد ذات است مانند کرم می ماند و نمی تواند خوب باشد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 26 بازدید