چشم هارا باید شست

من نمیدانم

که چرا می گویند:اسب حیوان نجیبی است،

                                                         کبوتر زیباست.

وچرا در قفس هیچکسی کرکس نیست.

چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید

واژه را باید شست

واژه باید خود باد،واژه باید خود باران باشد.

 

سهراب سپهری(صدای پای آب)

/ 0 نظر / 40 بازدید