کرانه های ظهور

"ما غایبیم،او منتظر آمدن ماست"

آسمان

هر کجا هستم،باشم، آسمان مال من است. پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟   سهراب سپهری(صدای پای آب)
/ 0 نظر / 41 بازدید

مانی

مانی یه فیلسوف بود اعتقادش این بود :                                                                                                 انسان بد ذات است مانند کرم می ماند و نمی تواند خوب باشد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 30 بازدید
مرداد 96
2 پست
شهریور 94
8 پست
مرداد 94
14 پست
تیر 94
13 پست
خرداد 94
10 پست
شیعیان
1 پست
شهادت
1 پست
شیعه
1 پست
دروغ_گو
1 پست
خودکشی
1 پست
مانی
1 پست
انحراف
1 پست
زندگی
1 پست
آرامش
1 پست
خود_کشی
2 پست
حب_ذات
1 پست
دلقک
1 پست
طنز_تلخ
1 پست
تولد
1 پست
امام_رضا
1 پست
روز_دختر
1 پست
عربی
1 پست
دینی
1 پست
قانع_شدن
1 پست
عاشقی
1 پست
خاطره_ها
1 پست
فرشته_ها
1 پست
من_قادرم
1 پست
آبرو
1 پست
مانتو
1 پست
رمضان
1 پست
عید
1 پست
شوال
1 پست
شعر_زیبا
1 پست
شراب
1 پست
شب_قدر
1 پست
پرواز
1 پست
ریحانه
1 پست
روح
1 پست
دل_شکستن
1 پست
قضاوت
1 پست
تقاص
1 پست
آتیش
1 پست
سوختن
1 پست
تاریکی
1 پست
ماهواره
1 پست
جنگ_نرم
1 پست
روضه
1 پست
حکمت
1 پست
امام_علی
1 پست
حدیث
1 پست
مومن
1 پست
شعر
1 پست
مهدی
1 پست
عاشقانه
1 پست
مادر
1 پست